Kategorie

Krajská Galerei ve Zlíně Počet publikací: 1

Krajská Galerei ve Zlíně
Prostor Zlín je odborný časopis s téměř dvacetiletou historií. Vychází čtvrtletně a jeho vydavatel em je Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, která při přípravě spolupracuje s předními českými i slovenskými umělci, kurátory a dalšími odbornými pracovníky galerijních institucí. Stěžejním tématem Prostoru je výtvarné umění, tradičně se zvláštním zaměřením na současnou tvorbu a galerijní sbírkotvornou i výstavní praxi. Důležité postavení v jeho obsahové skladbě zaujímají moderní architektura a design, ale věnujeme se také památkové péči, užitému umění, urbanismu. Značné pozornosti se už od roku 2004 na stránkách periodika těší i slovenské výtvarné umění. Ve spektru pozornosti zůstává historie, zejména historie vědy a umění. Další rubriky se věnují galerijní pedagogice (edukační a animační programy ve specifickém prostředí obrazáren) a poezii.

Hledat

Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Košík K pokladně